záhady a paranormální jevy

Stránky tvořeny pro Windows Explorer (Všechny verze)

Konspirace, teorie

Kdo ovládá svět ?

Faktem je, že o tajných projektech vlády či vlád na území býv. Varšavské smlouvy moc nevíme, protože jednak se sice už tehdy vykecalo cokoliv o letišti za vaší dědinou, či městem...

Faktem je, že o tajných projektech vlády či vlád na území býv. Varšavské smlouvy moc nevíme, protože jednak se sice už tehdy vykecalo cokoliv o letišti za vaší dědinou, či městem...

Vážení kolegové,
     rád bych sehnal mezi vámi někoho, kdo četl knihu „Farkas - Kdo ovládá svět?" a případně by se chtěl stejně jako já dopracovat k nějakým paralelám mezi popisovanými věcmi, převážně na západě a situací u nás, ať už před „plyšákem", nebo i po něm. Ostatně nejen u nás, ale v celém bývalém východním bloku.

     Faktem je, že o tajných projektech vlády či vlád na území býv. Varšavské smlouvy moc nevíme, protože jednak se sice už tehdy vykecalo cokoliv o letišti za vaší dědinou, či městem, ale naopak o jiných věcech se nemluvilo téměř vůbec. Například o experimentech s psychotronikou u nás, či v SSSR, nebo v jiných zemích východního bloku. Natož pak o naprosto děsivých situacích a experimentech popisovaných ve výše zmíněné knize. Pokusím se poněkud uspořádat věci, které mne zajímají:

     V první řadě jde o experimenty ekvivalentní k obdobným experimentům prováděným CIA a americkou armádou a vládou, jako byly experimenty s drogami, ovlivňováním myšlení, propíráním mozků a podobně. Nepochybně k nim docházelo jednak u KGB, STASI, STB a asi i jinde, pokud jde o bojové situace, tak zcela jistě i v Koreji či Vietnamu. Obávám se ale, že o nich vcelku nic nevíme.

     Podobné projekty na západě, především prováděné v USA, se jmenovaly: Artichoke, Bluebird, MK-ULTRA, Chatter a také Paperclip. U posledního jde defakto o využití vojenských zajatců z Německa a Japonska, především z řad lékařů pracujících na biologických i jiných zbraních, kteří byli převezeni a pracovali nadále v USA. Velice bych se divil, kdyby k podobné věci nedošlo např. i v SSSR, když už takto stejně jako američané využívali německé vědce k raketovému výzkumu...

     Pokud vím, některé testy s radiací, stejně jako v USA zahrnovaly do testovacích osob v SSSR i běžné obyvatelstvo. Tím nemyslím zrovna jaderné havárie, kterých i bez Černobylu měli požehnaně, ale pokud vím, i ty se k podobným testům používaly.

     Tyto informace již prosákly, ale o projektech s řízením myšlení moc nevím, snad kromě toho, že údajně probíhaly testy zařízení, vysílajících signály v pásmu ultranízkých kmitočtů /kolem 11Hz/, které měly být využity jednak ke kontrole myšlení a potom k ovlivňování počasí. Tomu zase pro změnu dnes odpovídají teorie o tom, k čemu má být využit americký projekt HAARP.

     Druhou věcí jsou informace kolem UFO. Jak to tak vypadá, nejen v USA občas nějaký ufolog z ničeho nic spáchá sebevraždu, upadne pod vlak či dostane náhodou infarkt hned po tom, co mluvil o něčem, o čem asi neměl. V případě jednoho ruského ufologa to v dnešním Rusku ještě vylepšili: zmizel beze stop, jak je ostatně v rusku dobrým zvykem... Nevím, jak je to u nás v ČR, ale případné návštěvy osob typu MiB by mne také zajímaly. Jen doufám, že nezmizím jak ten rus...

     Třetí věcí je teorie spiknutí. To mne osobně zajímá nejvíce, neb si myslím, že je nejaktuálnější a navíc by měla zahrnovat i východní oblasti, nejen západní evropu a USA. Už od dob Kennedyho se zdá, že nejen něco není v pořádku, ale spíše že vůbec nic není v pořádku! A to nejen u atentátu na Kennedyho /viz. takzvaná „magic bullet"/, ale možná i u smrti Marylin Monroe, která ostatně oba Kennedyovy dobře znala. Z tohohle pohledu byl dost šokující i francouzský dokument v TV o její smrti, který sice shromáždil spoustu jasných faktů pro to, že byla zavražděna, ale přesto končil konstatováním její sebevraždy, kterou by podle předešlých informací v pořadu musela patrně spáchat tak, že by si sama dala klystýr s toxiny... To už vypadá skoro jako sebevraždy svědků v případě atentátu na Kennedyho, kteří se například pravou rukou stříleli zleva do hlavy a podobně.

     Zajímavou, ale krátkou výpovědí byla ale slova jednoho policejního úředníka, který údajně našel materiály pro motiv k vraždě. Vyjádřil se nakonec tak, že kdyby tato skutečnost vyšla najevo, stačilo by to na vraždu i dnes. Pochopitelně neřekl, o co šlo a tak se můžeme jen dohadovat, nešlo-li o něco ve věci UFO, nebo spíše jiného spiknutí, o kterém mluví Viktor Farkas ve své knize. Zvláště pak tehdy, když se to uvádí i jako možný motiv vraždy JFK, který tuto věc údajně hodlal odhalit před veřejností. Proti tomu by opravdu zájmy mafie, CIA nebo nějakého ropného kartelu byly srandou pro králíky.

     Toto spiknutí jde patrně ale mnohem dále do minulosti. Jak to tak vypadá, bolševcká revoluce, Lenin, Trocký a další byla dobře připravena zcela jinde než v Rusku a také odtam dlouho financována. A aby toho nebylo málo, shodně to bylo i s nástupem Hitlera k moci. Oboje se totiž „někomu" či „něčemu" velice hodilo. Zní to sice dost divoce, ale fakta ve výšeuvedené knize mluví velice jasně a logicky. Podle všeho jsme pouze figurkami na něčí šachovnici. A je otázkou, zda to „něco" je pouze pozemského původu.


     Jak to tak vypadá, podobně uměle byl vytvořen po válce drogový problém v USA a pak i jinde, nárůst kriminality a naopak pád ekonomiky do hlubin /přes neustálé řeči o jejím rozvoji/. Nárůst daní, pozitivní diskriminace, mizerná úroven školství, zákony chránící více pachatele, něž oběť a další podobné „milé" věci jsou dalším příznakem. Řada američanů tak považuje za nepřítele už nikoli ruské komunisty, ale vlastní vládu. No a abych nezapomněl: nám se tohle daří perfektně kopírovat až k neuvěřitelné dokonalosti. Pořád ale ještě netuším, zda by u nás šlo také o spiknutí, nebo pouze o vládu idiotů... Ale i s vládou idiotů v ČR lze z pohledu tajné organizace vše řídící možná odněkud z USA dokonale počítat...

     Berte to ovšem celkově: kolikrát si za jedno přečtení novin řeknete : to přece není možný, to mohl vymyslet jen idiot! A to počínaje vybíjením krav místo očkování, Bushovo zrušení imisních limitů pro USA, našimi zákony.... Mám dojem, že v posledních letech počet podobných zpráv exponenciálně narůstá, což opět naznačuje to, že nejde o náhodu. Celé to připomíná cosi mezi Orwellovým 1984 a ještě spíše Zajdelovým Limes inferior. Tahle kniha je asi vůbec nejblíž možné pravdě.

     Bylo by také zajímavé vědět, kolik lidí u nás se dostalo do problémů s úřady a i do jiných po tom, co se začali zabývat výše uvedenou problematikou. Je totiž známo, že v USA skoro každý, v Rusku jsou v takových problémech, že to ani nepoznají, ale u nás se o ničem moc nemluví. Pokud by taková situace nastala, opět by to o něčem svědčilo.

     Nechci si rýt do ufologů ani do cereologů, či nějakého hnutí přes duchy, ale patrně přinejmenším poslední dvě položky nepředstavují pro žádnou vládu, ani spiklence žádné nebezpečí. Ostatně jak je vidět, media již v dnešní době ufo i jiné podobné věci veskrze ignorují i v okurkové sezóně a ostatně jako na západě vesele zesměšňují jakékoli snahy o rozumné názory v této tématice, ač vyjádření kdejakého cvoka rádi odvysílají. /Tím myslím především TV NOVA, ostatně do nedávna financovanou z USA, což může různé věci vysvětlovat/. Je otázkou, jak by zesměšnily vážně myšlenou úvahu na téma spiknutí či zda by se něco podobného odvážily odvysílat či otisknout. Nějak si nevzpomínám, že bych něco viděl či slyšel... A stejně tak se mi nezdá, že bych se podobnou myšlenkou zabýval sám v celém státě. Patrně má každý strach /asi oprávněný/, že by se podobným materiálem dostal na čelní místa seznamu BIS mezi teroristy a ekology...


 Žádné komentáře
 
Copyright © 2006 - 2009 paranormal.nolimit.cz