záhady a paranormální jevy

Stránky tvořeny pro Windows Explorer (Všechny verze)

Konspirace, teorie

Šelma s číslem 666

V době komunistického Československa byl Lenin společně se Stalinem oslavován jako zakladatel nové éry socialismu a komunismu. Povinně jsme se učili na základních, středních a vysokých...

V době komunistického Československa byl Lenin společně se Stalinem oslavován jako zakladatel nové éry socialismu a komunismu. Povinně jsme se učili na základních, středních a vysokých...

     666 - VLADIMÍR ILJIČ ULJANOV, zvaný LENIN - jeden z nejkrutějších diktátorů a masových vrahů minulého století.

     V době komunistického Československa byl Lenin společně se Stalinem oslavován jako zakladatel nové éry socialismu a komunismu. Povinně jsme se učili na základních, středních a vysokých školách o těchto pánech a vývoji socialistických států, včetně našich Rudých bratří (myšleno Svaz Sovětských Socialistických Republik). Samozřejmě učivo bylo lživé a zkreslené!

     Carská justice v roce 1887 popravila Leninova bratra Alexandra. Tato ztráta v něm probudila neutuchající touhu zničit jednu z posledních bašt absolutismu. Několik měsíců se snažil pracovat jako právník, bez valného úspěchu. Zanechal proto právní činnosti a dal se na cestování po Rusku, využíval svých vynikajících organizačních schopností, postupem času se stal revolucionář - profesionál. Z Ruska odjel do Evropy - Francie, Švýcarska, Německa a zpět do Ruska. Po návratu byl uvězněn a po propuštění uvalen do vyhnanství. V té době si začal říkat Lenin.

     Byl to muž mnoha tváří a jmen. Za celý svůj život vytřídal na 150 jmen. Lenin v exilu - procestoval Čechy, Anglii, Švédsko, Itálii, Finsko, Německo což bylo finančně velmi náročné, nicméně jeho finanční zdroje byly zřejmě nevyčerpatelné. Psal revoluční tisk, který dopravoval přes Švédsko, což bylo velmi drahé. Lenin si v Paříži pronajal nákladný čtyřpokojový byt se svou společnicí Krupskou, zatímco ruští emigranti v témže městě umírali hlady. Chybu si uvědomil a přestěhoval se i s Krupskou do dvoupokojového, méně honosného bytu.

     V březnu 1917 na počátku první světové války v hlavním městě Ruska, Sankt Peterburgu přejmenovaného na Petrohrad, vypukly vzpoury, ke vzbouřencům se přidalo i vojsko a car byl nucen vzdát se trůnu. V čele prozatímní vlády se vystřídali G. J. Lvev s A. F. Kerenskij. Po březnové revoluci moc bolševiků zesílila a to byl ten správný signál pro návrat Lenina z exilu. V dubnu se ze Švýcarska, v zablombovaném vagoně pro dobytek, vrátil Lenin, už definitivně zpět do Ruska, aby zorganizoval největší krvavý převrat v naší historii a nastolil diktaturu komunistické strany, která časem pohltila celou východní evropu, Čínu, Koreu, Vietnam atd....

     Lenin vládl od listopadu 1917 až roku 1923, kdy těžce onemocněl. Za jeho tyranské diktatury zemřelo milióny lidí, další statisíce bylo uvězněno bez rozsudku. Absolutní vítězství komunistů se událo v roce 1922, kdy Rudá armáda s konečnou platností porazila bělogvardějce (antikomunisté) a intervenční armády. Nicméně po Leninově smrti se chopil moci Stalin až do roku 1953, celkem za ty léta zemřelo, bylo zatčeno a odvlečeno tolik lidí jako je v naší republice. Ani Hitler nedokázal víc.

     Říkáte si: „Co je v tom ďábelského?" Především Lenin zorganizoval převrat, který postihl po druhé světové válce mimo jiné i naší zemi. Jak už jsem několikrát zmínila, snad nikdo jiný nemá na svědomí tolik mrtvých, umučených lidí, vyhlazených vesnic, lidí co emigrovali, by si zachovali holé životy, ztrátu svobody miliard lidí po světě.

     666 - Vladimír Iljič Lenin dokázal přesvědčit velké množství lidí o potřebě revoluce a následného nastolení komunismu, kde jsou si všichni rovni, kde neexistujou třídní rozdíly, kde nejsou chudí ani bohatí a ti lidé na pokraji hladomoru, kdy docházelo ke kanibalismu, ti lidé a bylo jich hodně moc, za Leninem byli ochotni jít třeba až do pekla. Stalin pokračoval v započatém díle zkázy lidské důstojnosti, svobody a velmi často samotného života.

     KRVELAČNÁ ŠELMA V. I. LENIN? JEDNODUCHÁ ŠIFROVACÍ METODA K VÝPOČTU TŘÍ ŠESTEK, NĚCO PŘÍZNAČNÉHO Z BIBLE

     Udělej si tabulku 6x6 políček. Šest řádků svisle a šest vodorovně. Vznikne tabulka s 36 políčky. Vodorovně nad tabulku napiš čísla od 1do 6 stejně tak svisle. Do tabulky vepiš abecedu v pozici 1-1, bude písmeno A, pokračuj s psaním abecedy i s háčkama posloupě po řádkách. V pozici 2-1 je E, atd... v šesté vodorovné řadě začni psát až od třetího políčka písmenem W a tabulku zakonči písmenem Z. Ž se jako jediné s háčkem nevpisuje. První dvě políčka v šesté vodorovné řadě jsou prázdná. Použití tabulky pro výpočet čísla podle jména. Na papír si napiš jméno, které chceš prozkoumat, piš svisle tak, aby jsi ke každému písmenu mohl napsat číslo. Každé písmenko, co obsahuje jméno, je v tabulce, číslo je vždy dvoumístné a čte se zleva do prava. Např: písmeno P má číslo 43. Všechny čísla, přiřazena k jednotlivým písmenům ve jméně sečtem a máme konečné číslo. Můžeš si zkusit takto rozebrat Vladimír Iljič Uljanov, to je jeho celé pravé jméno. Šifrovacích tabulek existuje mnohem více, vzláštníje, že ať se použila jakákoliv tabulka, vždy mi při rozboru Leninovo jména vyšlo číslo 666.

     JAN THEOLOG Kap. 13/verš18.

     Tuť jest moudrost. Kdo má rozum, sečti počet té šelmy, neboť jest to počet člověka a jestliže ten počet je šest set šedesát šest.

     Nutno dodat - v bibli Vulgata se uvádí místo čísla 666, číslo 616

     Až zarážející jsou souvislosti - Lenin, Stalin (Stalin šel doslova ruku v ruce s Leninem, co se týče vyvražďování nepohodlných lidí se Stalin před Leninem stydět nemusel) - Bible a Nostradamova proroctví.

     O tom zase někdy příště...

Žádné komentáře
 
Copyright © 2006 - 2009 paranormal.nolimit.cz