záhady a paranormální jevy

Stránky tvořeny pro Windows Explorer (Všechny verze)

Konspirace, teorie

Svatá krev Převorství a Da Vinciho šifra

Da Vinci Code a film vzniklý na motivy tohoto bestseleru je tématem řady diskusí a odborných i laických polemik. Příznivci i odpůrci, ti všichni čeří znovu a znovu hladinu kolem Da Vinciho kódu....

Da Vinci Code a film vzniklý na motivy tohoto bestseleru je tématem řady diskusí a odborných i laických polemik. Příznivci i odpůrci, ti všichni čeří znovu a znovu hladinu kolem Da Vinciho kódu....

Da Vinci Code a film vzniklý na motivy tohoto bestseleru je tématem řady diskusí a odborných i laických polemik.
Televizní společnosti, internet i tisk víří hladinu kolem tématu této knihy a spíše než uspokojující odpovědi vnášejí do polemiky řadu nových otázek. Příznivci i odpůrci, ti všichni čeří znovu a znovu hladinu kolem Da Vinciho kódu, Kristova vztahu k Marii Magdaléně, Opus Dei i Převorství Sionského a popularizují toto téma stále silněji. Proč? Tento článek je příspěvkem, který má pomoci poodohalit pár tajemství skrytých za tímto fenoménem.

Je za tím někdo?

Je kniha Dana Browna pouhým výplodem fantazie jakéhosi britského popularizátora historie, nebo je tato kniha literární dílo, jehož pozadí je mnohem zajímavější, než se nám zdá?
Ano, je zřejmé, že Dan Brown, který hájil zdroje své knihy i před britským soudem, je velmi nadaný vypravěč, který ví, jak získat a udržet pozornost širokého okruhu čtenářů nejen v Británii. I této Brownově schopnosti věnovala média značný prostor a kdokoli by se o tom chtěl dozvědět víc, nechť hledá na internetu, určitě najde dost příspěvků. My se však chceme zabývat trochu jiným tématem, více „záhadným“ a více „tajemným“.

Není kniha Da Vici Code, podobně třeba jako Da Vinciho díla, dílem „na objednávku“. Představme si situaci, že „kdosi“ s jakýmsi, nám zatím neznámým záměrem, vyhledá poměrně neznámého britského popularizátora historie (angličtina je dnes přece nejrozšířenější světový jazyk) a objedná si u něj právě tuto knihu. Jistě pochopíme, že v tomto případě nemusí ani takovému spisovateli podsouvat příliš tučnou obálku z penězi (tím nechci říct, že p. Brown nedostal za knihu od objednatele zaplaceno), protože samotné poskytnuté předlohy jsou pro zaníceného spisovatele dost zajímavé, stačí, když objednatel slíbí podporu při vydání knihy a sám dokonce nastíní, jakým způsobem by kniha měla o tématu hovořit.
Samozřejmě, že taková objednávka vzbudí u spisovatele zvědavost a táže se na důvod, proč je kniha objednávána a kým. Ptáme se i my. Objednal si tedy někdo Da Vinci Code? Jestliže ano, kdo a proč? Upozorňuji, že odpovědi na tyto otázky jsou samy o sobě dost polemické.

Všimněme si několika prostých fakt v této knize. Kniha hovoří o jakémsi „zápase“ mezi militantním katolickýn společenstvím Opus Dei a jakýmsi neznámým Převorstvím Sionským chránícím tajemství Svatého Grálu. V díle jsou zpochybněna základní křesťanská témata, tím, že jsou jistá fakta postavena do poněkud odlišného světla pohledu, než bylo doposud zvykem. Polemika o osobě Ježíše Krista je stará jako křesťanství samo a existuje o něm řada nejrůznějších pochybností od okamžiku jeho narození. Méně diskutovanými tématy jsou ale Opus Dei a především ono „Převorství Sionské“. Zatímco Opus Dei je oragizace působící veřejně a průhledně je Převorství naprostou záhadou a také diskuse kolem něj, kterou kniha rozvířila se uzavírá jedinou odpovědí: existenci Převorství nelze úplně zpochybnit, ale ani prokázat. Největším tajemství této knihy není ani tak Svatý Grál, nebo pochybné praktiky katolické církve, dokonce ani Ježíš Kristus, ale ve skutečnosti je to právě Převorství Sionské. Organizace, která ani ve smyslu tohoto slova možná žádnou organizací není, o níž se sice hovoří, ale nic se o ní nelze dozvědět, protože je ukryta v naprosté mlze. Proč?

Hledá se navigátor.

Osudy Převorství jsou spojovány s řadou slavných jmen, a dokonce s neméně slavným teplářským řádem, s tajemstvím Svatého Grálu a celou řadou tajemství západní civilizace. Nic z toho však nikdy nelze prokázat. Co tedy skutečně Převorství je a proč kolem sebe tolik mlží?

Spojil jsem Da Vinci Code s Převorstvím a naznačil, že ono samo stojí za zrodem této knihy, ale proč na sebe takto neopatrně upozorňuje? Jaké tajemství se nám tu předkládá? Byly zveřejněny informace, možná spíš dezinformace, možná dokonce kód v kódu. Byly zveřejněny fakta vedle zamlžujících lží a na veřejnost se vynořilo skutečné „Mysterium plné pochybností“, kterému má možná plně porozumět pouze pár zasvěcených osob, protože celá kniha je ve skutečnosti informací, kódovanou zprávou o čemsi možná velmi důležitém. A zatímco se tisíce myslí vzrušují, pobuřují, dojímají nad snůškou polopravd k radosti knihkupců, filmových a televizních studií, jímž tato neuvěřitelně živá polemika plní kasy, několik řekněme „poučených“ myslí přesně, nebo zhruba tuší, co všechno tohle znamená. Co se tedy stalo?
Byla vydána zpráva (Da Vinci Code), obsahující například tyto základní informace : Převorství je ohrožováno násilím a spiklenectvím (ačkoliv bylo ohrožováno patrně vždy), došlo k možnému porušení homogenity spojů mezi jednotlivými články – možná smrt jednoho nebo více klíčových členů, jak naznačuje kniha. Možná je zpráva daleko obsažnější. Do tohoto tajemství vstoupíme, poodhalíme-li několik jiných tajemství.
Především vše co je označováno jako „Převorství Sionské“ je v základě svého bytí absolutní „mlha“. Je to velmi citlivá struktura chránící strukturu daleko citlivější a křehčí. Řekněme, že je to jakýsi ochranný štít skutečného „Převorství“. Štít, jehož moc spočívá v řadě informací a dezinformací, které produkuje.
Chceme-li vstoupit do skutečného „Převorství“ musíme projít zrcadlovým sálem „Sionského převorství“. Celá struktura je daleko složitější, než jak bylo naznačeno, protože tato stuktura je spředena z velmi křehkých nitek spirituálních tajemství. Lze říci, že uprostřed všech jeho tajemství leží celé tajemství Boha a jeho smlouvy (Opus Dei – dílo Boží).
Mohlo by se zdát, že Převorství je tedy čistě duchovní strukturou, ale to je omyl. Převorství je fyzické! Není pouhým duševním bratrstvem možná velmi charizmatických lidských intelektů, ale živoucím spolkem jejich těl. Je hmatatelné a ztělesňuje svou vlastní duševní podstatu. Přesto, je-li Převorství skutečností, tak proč si objednalo jako informační kanál Da Vinci Code, když existují, daleko skrytější cesty? Vždyť členové se mohou přece kontaktovat sami mezi sebou? Nemůžou! Nahlédneme-li do historie objevíme, jak právě kniha naznačuje, že Převorství komunikuje samo se sebou právě tímto jedinečným způsobem! Jedině sdělnost poezie, malířství a hudby je totiž schopná interpretovat skutečný obsah mnohoznačných sdělení Převorství, k jejichž pochopení je potřebné vědět daleko víc, než jen umět číst a psát. Navíc je jedním ze základních postojů Převorství služba lidstvu a ochrana jeho křehkých tajemství, před lidstvem samým. Převorství je tajemstvím střežícím tajemství a dávajícím toto tajemství neustále k dipozici těm, kdož jsou ochotni je chápat – přijímat do srdce.
Jistě rozumíte, že toto téma je samo o sobě obsáhlé a vydalo by na celou knihu. Jenže by to byla kniha, z níž by opět vzešla ona památná věta: Převorství možná je a možná není, jediné na co by bylo vrženo světlo by byl obsah tajemství – Božský úmysl. Jaký rozdíl mezi církví, tolik se zviditelňující a zvěstující totéž a upozaděným převorstvím. Poučený člověk však chápe tuto polaritu a její konraproduktivitu jako hluboce smysluplnou, možná dokonce záměrnou.

Da Vinci Codem si Převorství sděluje patrně toto: První, stejně jako poslední odešli, ale říše chaosu, jež odvěků usiluje vstoupit do středu, nevstoupí jejich hroby, protože druhý snadno stane se prvním a předposlední zaujme místo po posledním a pečeť smlouvy na bráně kruhu tak zůstane nesejmuta (volně přeloženo z Cdx Anams). Jinak řečeno, smrt osoby označované vulgárně jako „navigátor“, vyžaduje od všech částí Převorství naprostou homogenitu a spolupráci, protože toto období je v existenci Převorství nesmírně těžké, zvláště byla-li tato smrt násilná.
Objevme souvislosti. V období, kdy umírá Jan Pavel II a na jeho místo nastupuje Benedikt XVI se objevuje Da Vinci Code se zprávou o smrti kohosi klíčového v Převorství. Opus Dei církve útočí na „Opus Dei“ Převorství kvůli nádobě Kristova genu, to vše pod vzrušeným dohledem Světa, kterého se to týká nejvíc a zatímco vy tedy čtete tato slova ve stínu katedrál je slyšet podivné hlasy stínů. Dva odvěcí protivnící už vědí o svých slabinách. Charisma, které odešlo musí být nahrazeno novým a dokud se tak nestane je snadné prolomit bránu nepřitelova hradu. Někdo je možná právě teď v nepříjemné přesile (jak podivně rychle byl Benedikt zvolen a ujal se moci) a oslabený sbírá síly k obraně a hledá.

O co tedy jde?

Zdá se, že Převorství se ocitlo pod silným tlakem a to nejen církve. Připomeňme, že Benedikt XVI jako kardinál Josef Ratzinger byl představeným tzv. Úřadu pro nauku víry, jinak také Svatého Officia dříve známého pod názvem Svatá Inkvizice. Právě toto poněkud mlžné vatikánské ministerstvo je odedávna tím vlkem, který se pokouší uštvat „svědka Ježísovy lásky“. Ježíš je totiž pro církev přijatelný pouze jako „vzkříšený z mrtvých“, v běžném výrazu tedy vlastně umlčený v hrobě čtyř evangelií. Jak z těchto evangelií víme převzal církev po Ježíšovi Petr, tedy právě ten, kdo jej skutečně zapřel a pro nějž ano znamenalo vždy totéž co ne. Že skutečným šiřitelem poselství Krista by mohla být jeho vlastní „žena“ a opravdoví „bratři“, tedy lidé geneticky spojení s Kristem bylo hned od počátku ze zjevných příčin nepřijatelné.
Maria Magdaléna. Ta ač navždy pronásledována je dokonale chráněna a především sama chrání – Ježíšovo dítě. Vedle církve, sebe samu označující jako Tělo Kristovo, tedy existuje skutečné Tělo Kristovo – Kristův gen (skutečně neobyčejný gen!) stále se zapisující do lidských pokolení všeho druhu, takže zatímco se Petrovo křesťanství rozšířilo mečem a prolitou krví křtících i křtěných je skutečná Kristova nauka šířena tím nejpřirozenějším lidským aktem – láskou nejen duševní.
A zatímco Svatá Inkvizice lustruje donekonečna v přítmí vatikánských paláců Bibli (spíše výsek svatých knih kýmsi doporučeným) jako jediný zdroj svědectví o nedotknutelném a příliš vzdáleném, posmrtném Bohu je Převorství zdí svobody kolem zahrady, v níž kvete umění, individuum a především láska a úcta k Bohu v jeho nejroztodivnějších podobách, a hlavně žije v ní Bůh sám svými geny, krví, svaly, kostmi a tělem rostoucím k nové nesmrtelnosti.


 Žádné komentáře
 
Copyright © 2006 - 2009 paranormal.nolimit.cz