záhady a paranormální jevy

Stránky tvořeny pro Windows Explorer (Všechny verze)

Konspirace, teorie

Tajné projekty I.

Každý, kdo aspoň jednou prožil mimořádnou zkušenost, například v Královské komoře Velké pyramidy nebo i na úplně jiném místě na světě, dobře ví, jaký boj se potom odehrává v jeho mysli...

Každý, kdo aspoň jednou prožil mimořádnou zkušenost, například v Královské komoře Velké pyramidy nebo i na úplně jiném místě na světě, dobře ví, jaký boj se potom odehrává v jeho mysli...

    Po všem, o čem jsme doposud mluvili, asi stěží někdo zapochybuje o tom, že v Egyptě neprobíhá všechno úplně standardně. Naše pátrání po souvislostech a pravých důvodech nás vždy přivádělo k neobvyklým fenoménům a velmi často k časoprostorovým jevům.

    Ojedinělý je příklad hieroglyfů i v jinak nikoli právě obvyklém chrámu v Abydu. Tanky, vrtulníky a ponorky — technologie dvacátého století ve staroegyptském monumentu! Jak si to lze alespoň do určité míry vysvětlit?

    Jak známo, vysvětlení egyptologů zní takto: „Dvě různé vrstvy hieroglyfů se propojily a čistě náhodně vytvořily moderním dojmem působící struktury." S takovým vysvětlením se můžeme jen stěží smířit. Jak jsme zjistili, neuspěla ani jiná „normální" vysvětlení. To, co zůstává, je natolik fantastické, že se tomu „zdravý lidský rozum" brání uvěřit! Je to tedy opravdové dilema. Ale nic naplat, zaznamenané skutečnosti vyžadují konkrétní vysvětlení a dříve nebo později si budeme muset všichni rozšířit obzory, abychom pochopili, co se kolem nás děje.

    Každý, kdo aspoň jednou prožil mimořádnou zkušenost, například v Královské komoře Velké pyramidy nebo i na úplně jiném místě na světě, dobře ví, jaký boj se potom odehrává v jeho mysli. Ze všeho, co je nám důvěrně známé, jsme najednou vrženi do cizího, neznámého světa. Všechno, co nemůžeme pochopit a co jsme nezažili jako zkušenost, nám nahání obrovský strach. Proto se koneckonců všichni bez výjimky vyhýbáme možnosti vzít na vědomí existenci ojedinělých a cizorodých fenoménů.

    Také věda projevuje sklon k pohodlnosti. Co se nehodí do stávajícího konceptu, je zapotřebí odmítnout a rychle označit za nevědecké. A pak existují celé speciální oblasti, které jsou tak jako tak obskurní, ale projekty tajných služeb a armádních složek v nich postoupily natolik, že civilní výzkum je v porovnání s nimi dosud v plenkách.

    Zdá se, že jednu možnost prostě nemůžeme vyloučit: i hieroglyfy v Abydu mohou být výsledkem supertajného projektu 20. století. Opět budu chvíli uvažovat pod vaším dozorem: ony anachronické obrázky by mohly být čímsi jako zkamenělými reminiscencemi na věštecký sen jakéhosi egyptského zasvěcence, jenž podnikl mentální cestu do naší doby. Ale jaký důvod by měl k tomu, aby cestoval zrovna do našeho století? Mohl by si přece vybrat z mnoha epoch a mohl by spatřit mnohé působivější události a artefakty než válečné prostředky, ačkoli by nejspíš vůbec nerozuměl jejich smyslu a účelu. Kromě jiného právě proto si myslím, že se musíme v čase orientovat úplně jinak, abychom se dostali k nějakému vysvětlení. A přitom znovu narazíme na tvrdošíjné fámy, jež však pokaždé potvrzuje celá řada na sobě nezávislých svědků. Stavu absolutní průkaznosti se s ohledem na extrémní utajení samozřejmě nedá nikdy dosáhnout.

    Domnívám se, že každý, kdo je s to předložit nesporný důkaz dále popsaného scénáře, s ním nemůže vystoupit na veřejnost, aniž by se tím zároveň nevystavil nebezpečnému ohrožení života. Musíme tudíž tyto myšlenky nutně přijímat jako spekulativní - ale jejich skutečné pozadí má velice solidní základy. Takže oč vlastně podle těchto fám jde?

    Ve 20. století byly prováděny za nejpřísnější mlčenlivosti a s vyloučením veřejnosti určité experimenty. Byly to odvážné pokusy s cílem přemístit člověka fyzicky v časoprostoru nejen do různých minulých dob, nýbrž i do budoucnosti. Avšak k výzkumu stop po časových manipulacích máme k dispozici pouze minulost. A proto se setkáváme s anachronismy. V této knize jsem se zcela záměrně omezil na podobné četné anomálie ze starého (a přesto tak moderního) Egypta, ačkoli podobné rarity můžete nalézt na celém světě. Egypt však vyniká tím, že tam v současnosti panuje neobvyklý tajný ruch a že v někdejší říši faraónů na sebe narazily dvě mocné síly - vesmírní „prabohové" a technologie dvacátého století. Jako celek to vlastně představuje pozitivní zpětnou vazbu, nekonečnou smyčku.

    Archeologické poznatky o této staré kultuře nás magicky přitahují. Kdo by jednou nechtěl cestovat v čase do Egypta? A tajné organizace, které jsou na základě dlouhé tradice skvěle informovány o existenci dalekosáhlého tajného vědění Egypťanů, mají i další důvod, aby se dostaly k jeho kořenům.

    Přes nepřetržité úmyslné zesměšňování tohoto tématu existují dnes úctyhodné indicie o přítomnosti mimozemské inteligence na naší planetě, která se už dlouho zdržuje v naší blízkosti. Známe neméně závažné náznaky toho, že jedno velice tajné seskupení především severoamerických, ale snad přesněji řečeno světovládných mocenských struktur (vyhýbám se označení vláda USA, protože není ani přibližně přesné!) disponuje částmi mimozemské technologie a informacemi, které mu pomáhají při realizaci účinných experimentů s časem. Tyto zdařilé pokusy představují neocenitelný mocenský faktor a skýtají i možnost dobrat se zdroje nesmírného egyptského vědění - nebo se k němu alespoň přiblížit. Jak to ale vypadá s důkazy tohoto (v časoprostoru) opravdu ztřeštěného scénáře?

( z knihy Hvězdné spiknutí od Andreasa von Rétyi )

Na pokračování...

Související články:
Tajné projekty I.
Tajné projekty II.
Tajné projekty III.

Žádné komentáře
 
Copyright © 2006 - 2009 paranormal.nolimit.cz