záhady a paranormální jevy

Stránky tvořeny pro Windows Explorer (Všechny verze)

Zajímavosti

Projekt SETI

SETI@home je vědecký experiment, který využívá počítačů připojených na Internet k hledání Mimozemské Inteligence ve vesmíru. Můžete se zapojit tak, že na svém počítači necháte běžet...

SETI@home je vědecký experiment, který využívá počítačů připojených na Internet k hledání Mimozemské Inteligence ve vesmíru. Můžete se zapojit tak, že na svém počítači necháte běžet...

Co je SETI@home? SETI@home je vědecký experiment, který využívá počítačů připojených na Internet k Hledání Mimozemské Inteligence ve vesmíru (Search for Extraterrestrial Intelligence - SETI). Můžete se zapojit tak, že na svém počítači necháte běžet malý program (pracující jako screen saver), který bude stahovat a vyhodnocovat data z těch nejvýkonnějších radioteleskopů.

Od 50. let 20 století obrovsky vzrostl zájem o mimozemské civilizace a o snahu kontaktu s nimi. V roce 1960 F. Drakea napadlo, že podobně vyspělé, či vyspělejší civilizace využívají rádiového přenosu dat, ať již pro svoji vnitřní komunikaci, či o cílený záměr kontaktu s jinou civilizací našho typu. To byl počátek pasivního hledání mimozemských civilizací a Mezinárodní astronautickou organizací později nazván zkratkou SETI.

Tento výzkum je závislý na mnoha faktorech, přičemž nejvíce limitujícím je faktor ekomomický. Více než 40 letý projekt byl už přibližně 3 krát zastaven právě z nedostatku finančních prostředků. S těmito problémy se výzkum setkával už od samého počátku. Za SETI totiž nestály, a ani nestojí, velké bohaté společnosti, tento výzkum se setkává s uštěpačnými poznámkami a mnohdy až s výsměchem. Přesto se hledal vhodný způsob, jak výzkum realizovat s minimálními náklady a s velkou účinností. Použili výkonné radioteleskopy, které jsou podstatně levnější než např. optické pozorování nebo jiné metody. Analýzou přijatých signálů se dá pomocí Gauassovy křivky určit, které signály jsou odlišné od jiných. Tato teorie vychází z předpokladu, že právě ty signály, které jsou vysílané mimozemskou inteligencí jsou odlišné v porovnání s ostatními (např. přírodní, odražené pozemské). Z tohoto důvodu musí radioteleskopy sledovat velké rozsahy frekvencí, ve kterých se mohou ukrývat právě ty signály, které výzkum SETI hledá. Tuto situaci ještě podstatně zhoršuje velké rušení ze Země - např. mobilní telefony, televize, radiové vysílání, apod. Právě tyto signály mohou úplně rušit ty, které se snažíme zachytit.

Signálů, přicházejících z vesmíru a ze Země, je vzhledem k velkému rozsahu zkoumaných frekvencí neúměrně mnoho. V současné době nejsou vědci, pracující na projektu SETI, po technické stránce schopni analyzovat všechna data vzhledem k vysoké finanční a technické náročnosti rozlišení jednotlivých signálů, vysílaných lidskou civilizací, od jiných. Takovéto množství dat nejsou schopny analyzovat ani nejvýkonnější počítače. Mnoho nadšenců SETI se pokoušelo přijít na nějakou metodu, která by urychlila právě tuto zdlouhavou analýzu dat. Jednoho dne se to podařilo právě studentům a profesorům z americké University Berkeley. Při návrhu účinné metody vycházeli z té nejjednodušší myšlenky. Když nemá projekt SETI dost výkonných počítačů na analýzu dat, proč by nebylo možné využít potenciál, v současné době dostatečně výkonných domácích počítačů lidí z celého světa? Právě tato jednoduchá myšlenka a přítomnost internetu daly zásadní podnět pro vývoj nového software pro SETI, který by si prostřednictvým internetu stáhl balík dat (jednu jednotku - work unit - wu) do počítače a v čase, který uživatel stanoví, může software analyzovat data přímo z radioteleskopů, umístěných po celém světě. Vyhodnocení takového datového balíku je časově závislé na výkonu počítače a operačním systému, na kterém běží. Pro ty, kteří se projektu SETI@home účastní jen "rekreačně", jsou připraveny různé verze tohoto softwaru pro různé platformy a operační systémy.

Skuteční nadšenci sledují jakékoli novinky, které urychlují analýzu dat. Někdy to vyžaduje kompletní změnu operačního systému, upgrade hardwaru, který podle zainteresování konkrétní osoby dosahuje astronomické částky a podobně. Projekt SETI@home přilákal množství nadšenců po celém světě. V současné době dokonce soupeří o počet analyzovaných jednotek také společnosti jako Sun, Microsystems, Microsoft, IBM nebo General Motors. Konkurovat jim můžete i vy! Stačí si jen stáhnout verzi softwaru pro váš operační systém a platformu počítače a můžete se zapojit do tohoto nadčasového projektu. Momentálně je v tomto projektu zapojeno více než 5 mil. lidí po celém světě, Českou republiku nevyjímaje, dokonce je na 14. místě z celkových více než 200.

Dne 22. června 2004 proběhl dlouho očekávaný přesun na nový systém BOINC. Více informací, analýzy, výsledky viz. zdroj.

Žádné komentáře
 
Copyright © 2006 - 2009 paranormal.nolimit.cz